Заштита и управљање стаништем орла белорепана

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је дана 26. октобра 2016. године у ловишту "Каракуша" организовало Семинар на тему: "Заштита и управљање стаништем орла белорепана (Haliaeetus albicilla)".

Учесници семинара су били представници: Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе, као институције задужене за издавање услова заштите орла белорепана; републички инспектори за заштиту животне средине, као представници органа задуженог за инспекцијски надзор спровођења законске регулативе из области заштите строго заштићених и заштићених врста; предузећа, односно управљачи заштићених подручја, у чијој је надлежности заштита и управљање орлом белорепаном (ЈП "Војводинашуме" и ЈП "Србијашуме"); невладиног сектора, односно Друштво за заштиту и проучавање птица Србије.

Семинар, у име домаћина, је отворила директорка ЈП "Војводинашуме" Марта Такач, а учесницима се у име организатора семинара обратио Слободан Ердељан, помоћник Министра за пољопривреду и заштиту животне средине.

Заштиту и управљањем стаништем орла белорепана у шумама којима газдује ЈП "Србијешуме" је представила Гордана Јанчић, Извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине.