ЈП "Србијашуме" није надлежно за забетониране борове на Златибору!!!

Поводом информације коју су претходних дана пренели многи медији, о стаблу бора које је угрожено приликом асфалтирања приватног паркинга на приватном поседу, у Светогорској улици у централном делу Златибора, желимо да истакнемо следеће:

1. Запослени у Јавном предузећу за газдовање шумама "Србијашуме", Шумско газдинство Ужице – Шумска управа Златибор, извршили су проверу на терену и утврдили да се ради о изградњи – асфалтирању паркинга на приватном поседу.

2. Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме", газдује шумама у јавној својини – државне шуме. У приватним шумама запослени шумарски инжењери и техничари врше искључиво стручно техничке послове – обележавања и одабирања стабала за сечу, као и контролу и пријављивање бесправних сеча уз обавештавање републичких шумарских инспектора.

3. Као управљач новоустановљеног Парка природе Златибор истичемо да се централни део Златибора не налази у границама заштићеног подручја.

Без обзира на чињеницу да немамо никакве надлежности у наведеном случају, као највећи чувари природе у Србији обавестили смо републичког шумарског инспектора и инспектора за заштиту животне средине, као и комуналног инспектора.

Истичемо да су од установљавања Парка природе Златибор стручне службе и чувари парка природе пописали и уцртали преко 1200 објеката изграђених без дозвола пре установљења Парка природе Златибор. Захваљујемо се новинарима који настоје да подигну свест грађана када је у питању заштита природе, јер је чиста и здрава животна средина битна за нормалан живот свих нас, али и генерација наше деце. Чувајмо шуме и природу за будућност!