Светски дан шума обележен у ШГ "Тимочке шуме" Бољевац

Међународни дан шума 21. март установљен је на седници Генералне скупштине Европске пољопривредне конфедерације 1971. године, како би се указало на велики значај шума и истакле бројне користи за човечанство. Циљ је јачање свести јавности о неопходности одрживог управљања, заштите и одрживог развоја шума у корист садашњих и будућих генерација.

Широм планете се обележава Светски дан шума, а тема ове године је: "Шуме и воде", како би се истакла улога шума у очувању здраве и питке воде.

Представници ЈП "Србијашуме" у сарадњи са Министарством правде и Управом за извршење кривичних санкција, Министарством пољопривреде и заштите животне средине, као и представницима Шумарског факултета симболично су почели са санирањем и пошумљавањем површина које су биле под шумом, а које су 2014. године биле оштећене ледоломима и ледоизвалама. Ледени талас уништио је око 17 хиљада хектара шума у источној Србији.

Акција пошумљавања је организована на подручју ШГ "Тимочке шуме" Бољевљц, ГЈ "Тупижница", локалитет Влашко поље, а за потребе реализације пројектних циљева у оквиру пројекта "Једно дрво за једног ратника" у 2016. години.

Др Предраг Алексић, в.д.директора ЈП "Србијашуме" је представницима медија рекао: "На овом подручју су економске штете огромне, али су еколошке десет пута веће". Санација ће трајати пет до шест година и ЈП "Србијашуме" ће наставити у континуитету са пошумљавањем.

Учешће у акцији су узели, поред др Предрага Алексића, вршиоца дужности директора ЈП "Србијашуме", Милош Срећковић, председник Надзорног одбора и чланови Надзорног нодбора, проф. др Драган Гламочић, саветник председника Владе за пољопривреду, Саша Стаматовић, в.д. директора Управе за шуме при Министарству пољопривреде и заштите животне средине, др Милан Стевовић, директор Управе за извршење кривичних санкција при Министарству правде, проф. др Бранислав Стајић испред Шумарског факултета, Небојша Марјановић, председник општине Бољевац, извршни директори ЈП "Србијашуме", Ранко Шикања, директор ШГ "Тимочке шуме" Бољевац, Звонимир Баковић, руководилац пројекта "Једно дрво за једног ратника", многи уважени гости и представници медија.