Дан заштите природе

Поводом обележавања Дана заштите природе, дана 11.04.2017. године у организацији Завода за заштиту природе Србије, ЈП "Србијашуме" и Института за ботанику и Ботаничке баште "Јевремовац", Биолошког факултета Универзитета у Београду у Летњој учионици Ботаничке баште организован је скуп где је указан значај очувања природе и одрживог управљања заштићеним подручјима.

Дан заштите природе (11. април) је дан од националног значаја, установљен Законом о заштити природе 2009. године. Овај дан je установљен да се јавност подсети на значај очувања природе Србије. За датум је одабран баш 11. април зато што је тог дана, тачније 11. априла 1949. године, први пут установљен статус једног подручја као заштићеног природног добра - Споменикa природе "Велика и Мала Рипаљка" у општини Сокобања.

Скуп је отворио проф. др Милан Вељић, Управник Ботаничке баште "Јевремовац", а учеснике скупа је поздравио и др Предраг Алексић, в.д. директора ЈП "Србијашуме" и Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије.

Представљено је и природно добро Парк природе "Голија" који уједно има и међународни статус Резервата биосфере "Голија-Студеница", као подручје које већ више од десет година испуњава високе критеријуме UNESCO MAB програма за Светску мрежу резервата биосфере, Споменик природе "Церјанска пећина", као пример диверзитета геонаслеђа наше земље и Споменик природе "Ботаничка башта Јевремовац", као јединствено природно добро ботаничког карактера у градском простору.