Четврти конгрес BWI (Building and Wood Workers International - Интернационала радника у секторима грађевинарства и дрвета)

4. Конгрес BWI одржан је у Дурбану у Јужноафричкој Републици, од 26. новембра до 1. децембра 2017. године. У име Самосталног синдиката шумарства и прераде дрвета Србије, као делегати, учествовали су председник гранског синдиката Радомир Стевић, председник ЈСО ЈП "Србијашуме" Петар Нећак и потпредседник Европског комитета жена BWI Александра Стојковић.

У оквиру конгреса одржани су и Глобални форум жена лидера, Европски регионални комитет и глобални тематски форум о иновативном синдикализму. Преко 700 делегата са свих континената разменило је искуства, усвојило Стратешки план за период 2018-2021. године и учествовало у заједничком маршу солидарности улицама Дурбана до Стадиона Мосес Мабхида. Делегати су изабрали Светско веће за наредне четири године, председника и заменике председника, генералног секретара и ревизоре. Петар Нећак је изабран за члана Светског већа као представник југоисточне Европе.