Посета француском шумарству

Делегација предузећа "Србијашуме", коју су предводили председник Надзорног одбора Милош Срећковић и в.д. директора др Предраг Алексић, била је у посети Француској. Посета је организована у време одржавања великог сајма шумарства "FOREXPO" у Мимизану (http://www.forexpo.fr) на позив француског предузећа и Удружења шумарских експерата Француске (http://www.foret-bois.com/accueil).

Најважнији део посете били су сусрети у предузећу за газдовање француским државним шумама (www.onf.fr). Током посете са домаћинима је разговарано о потенцијалима за сарадњу у области одрживог газдовања шумама, заштити животне средине, активностима у области климатских промена, коришћењу шума, очувању биодиверзитета, мерама за решавање последица природних катастрофа, односима са јавношћу и могућностима за финансирање заједничких пројеката. На састанцима је констатовано да постоје услови за сарадњу и заједничке пројекте који би били финансирани средствима ЕУ.

С обзиром да је сајам "FOREXPO" у Мимизану један од највећих сајмова шумарства у Европи, посета сајму је била неизоставни део програма. Овогодишњи лого сајма шумарства, који је основан још 1962. године, гласи "од садница до трупца" и веома добро описује садржај сајма. На сајму је било преко 400 излагача и преко 500 међународних брендова који су изложили практично сву савремену опрему за газдовање шумама.