Континуитет доброг управљања - сертификација шума

У периоду 03.–07. јулa 2017. године реализована је редовна надзорна посета сертификационе куће SGS Београд, овлашћене за послове надзора FSCTM сертификације шума. Као и у претходним надзорима, вршена је провера усаглашености рада Предузећа са захтевима стандарда сертификације шума.

Представници сертификационе куће презентовали су резултате надзора пословодству ЈП "Србијашумe" на завршном састанку у Генералној дирекцији.

Реализовани надзор је сертификациона кућа оценила као успешан и дала је препоруку за даље поседовање међународно признатог FSCTM сертификата.