Сертификација шума - потврда квалитета

У периоду од 12 до 15. јула 2016. године реализована је редовна надзорна посета сертификационе куће SGS Београд, овлашћене за послове надзора FSCTM сертификације шума. Као и у претходним надзорима, вршена је провера усаглашености рада предузећа са захтевима стандарда сертификације шума.

Представници сертификационе куће презентовали су резултате надзора пословодству ЈП "Србијашума" на завршном састанку 15.07.2016. године у Генералној дирекцији.

Реализовани надзор је сертификациона кућа оценила као успешан и дала препоруку за даље поседовање међународно признатог FSCTM сертификата.