Potporni zid od oblica

Dimenzije: zavise od dimenzije zida

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: potporni zid može biti samo od poluoblica ili od poluoblica kojima je obložen postojeći betonski zid; izradi prethodi merenje da bi, na samom kraju, potporni zid bio simetričan i imao lep vizuelni izgled; ukoliko je potporni zid izrađen samo od poluoblica, čine ga vertikalni stubovi i obrađene poluoblice; ukoliko se vrši oblaganje, zid se sastoji od vertikalno postavljenih poluoblica koje su žljebljene po dužini, a horizontalno se postavljaju poluoblice koje se nižu preko žleba u vertikalnim poluoblicama; po vrhu zida se postavlja daska koja može da služi kao klupa; isporučuje se u elementima ili postavljen; može biti nepremazan ili premazan u boji koja nam je dostupna.