ЈП "Србијашуме" добитник Похвале за иновативну примену ИКТ у пословном окружењу

У оквиру прославе Дана Друштва за информатику Србије, 7. априла 2016. године, друштво је двадесет пети пут доделило годишње награде за достигнућа из информатике.

На конкурсу Друштва за информатику Србије за 2016. годину ЈП "Србијашуме" се представило радом "Интернет комуникација у ЈП "Србијашуме"" Милке Зелић и Гордане Јанчић.

Одржив развој је могућ само уз сталну и адекватну активност стручњака уз садејство еколошки просвећених грађана, а то се постиже сајбер промоцијом и едукацијом становништва. У процесу отварања Поглавља о екологији (ЕУ) неопходна је имплементација савремених пословних комуникација у складу са Дигиталном агендом ЕУ. Напоре ЈП "Србијашуме" у овом процесу препознао је деветочлани жири Друштва за информатику Србије, који је највишом оценом окарактерисао изглед и садржину веб-сајта и фејсбук странице ЈП "Србијашуме" Београд.

Друштво за информатику Србије доделило је Похвалу за иновативну примену ИКТ у пословном окружењу за 2016. годину ЈП "Србијашуме" Београд за рад "Интернет комуникација у ЈП "Србијашуме".