ЈП "Србијашуме" учесник семинара "Управљање ризицима од катастрофа у заштићеним добрима Унеска"

Унескова Регионална канцеларија за науку и културу у Европи је организовала семинар за управљаче добара, која се налазе на Листи светске баштине Унеска и Листи резервата биосфере из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије, као и за представнике надлежних управа за управљање ризицима од катастрофа у горе поменутим државама.

Семинар се одржао у Мостару у периоду од 10-13. октобра 2016. године.

Циљ семинара је био да се пружи допринос развоју институционалних и професионалних капацитета за области управљања ризицима у добрима под заштитом Унеска.

Делагацију наше земље су чинили представници Српске православне цркве, МУП-а (Сектора за ванредне ситуације), Завода за заштиту споменика Републике Србије, Националног музеја града Зајечара, представник локалне самоуправе града Новог Пазара као и представник ЈП "Србијашуме", као управљача Резервата биосфере "Голија Студеница".