Акција уништавања заплењених алата

Јавно предузеће "Србијашуме", 10.11. 2016. године, на Рибарском подручју "Београд" спровело је акцију уништавања и безбедног уклањања одузетих и заплењених мрежарских, самоловних и удичарских алата коришћених у привредном риболову.

Алати су одузети од лица која су незаконито, без дозволе, обављала привредни риболов. Рибочуварска служба је током редовних, ванредних и акцијских контрола одузимала све алате чија је употреба законом забрањена, необележене алате, као и алате и средства постављана на недозвољеним местима или у време ловостаја.

У акцији уништавања и безбедног уклањања одузетих и заплењених алата током 2016. године уништено је: 318 мрежа укупне дужине 6.268 м, 15 бубњева, 13 сенкера, 1 черенац, 1 сачма, 1 струк.