Семинар о газдовању изданачким шумама

У периоду од 25.4. до 28.4.2017. године одржани су семинари о газдовању изданачким шумама на 4 локације: ШГ "Јужни Кучај" (ГЈ "Честобродица"), ШГ "Топлица" (ГЈ "Видојевица" и ГЈ "Пасјача"), ШГ "Београд" (ГЈ "Липовица") и ЈП "Шуме Гоч" (ГЈ "Врњачка Бања") на тему "Узгојни и економски ефекти извршене дознаке и сече на огледним површинама у изданачким шумама". Семинару, који представља претпоследњу пројектну активност у оквиру пројекта "Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији", присуствовало је 160 шумарских инжењера из ЈП "Србијашуме" и ЈП "Шуме Гоч", као и представници Управе за шуме - Републичке шумарске инспекције, Шумарског факултета и Шумарске школе. Из сваког шумског газдинства семинару је присуствовао најмање по један ревирни инжењер из сваке шумске управе, референт за гајење шума и референт за израду основа и планова газдовања. Предавачи на семинару су били проф. др Едуард Хохбихлер, дипл.инж. Зоран Траиловић и руководилац пројекта Божидар Миловановић. Након семинара о дознаци у изданачким шумама букве и храста у октобру 2016. године, на свим огледним површинама (укупно 25) извршена је дознака стабала за сечу. Током зиме, у фебруару и марту 2017. године, извршена је сеча и резултати су представљени полазницима семинара који су кроз активну дискусију дали допринос сагледавању проблема газдовања изданачким шумамa.

Општи је утисак учесника семинара да су приказани резултати пројекта једни од до сада најзначајнијих и најприменљивијих за оперативан рад и праксу у ЈП "Србијашуме".