Први национални симпозијум o дивљим врстама под контролом сакупљања и промета поводом Дана биодиверзитета

На Дан биодиверзитета, 22. маја 2017. године у организацији Факултета за примењену екологију "Футура", Универзитета Сингидунум и Завода за заштиту природе Србије одржан је Први национални симпозијум са међународним учешћем "Дивље биљне и животињске врсте под контролом сакупљања и промета: стање и перспективе".

Циљ Симпозијума је допринос развоју система заштите природе који ће омогућити рационално и мудро коришћење ових природних ресурса у складу са потребама њиховог очувања за будуће генерације. У раду Симпозијума учествовали су представници привредног сектора који се баве сакупљањем, прерадом и прометом врста из природе, ресорног министарства и стручних и научних установа. ЈП "Србијашуме" представљале су Гордана Јанчић – Извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине и Светлана Баковић – Референт за заштиту шума и заштићена природна добра.

Симпозијум је обухватио три пленарне сесије: сакупљачка пољопривреда, генетско-репродуктивно предузетништво и економија природних ресурса. У оквиру прве сесије учесници су давали сугестије везане за примену Уредбе о сакупљању и промету биљних и животињских врста под контролом промета како би се сачувале од прекомерног брања и сакупљања, као и контролу извоза ових врста. У оквиру друге сесије највише се говорило о могућностима и стандардима увођења појединих лековитих врста у плантажно гајење и вођења фарми пужева, корњача и пијавица. На трећој сесији су изнете могућности економске добити уз рационално коришћење ресусра и пласирања на тржиште полупроизвода и финалних производа лековитог биља и пужева.