Акциони план Резервата Биосфере "Голија-Студеница" (2016-2020)

Реализација у периоду 2016-2018. године

У петак 21.12.2018. у Конаку манастира Студеница у Студеници, одржан је скуп на тему: Акциони план Резервата биосфере "Голија-Студеница" (2016-2020) – Реализација у периоду 2016-2018. године.

Организатор овог скупа је управљач Парком природе "Голија" јавно предузеће "Србијашуме", а на скупу учествују представнци следећих институција:

- Министарство заштите животне средине,

- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

- Завод за заштиту природе Србије,

- Завод за заштиту споменика културе из Краљева,

- Шумарски факултет Универзитета у Београду,

- Биолошки факултет Универзитета у Београду,

- Институт за низијско шумарство и заштиту животне средине из Новог Сада,

- представници локалних самоуправа Ивањице и месне заједнице Студеница,

- представници локалног становништва са подручја Голије,

- невладине организације: Планинска заједница Голије, Краљевског академског природњачког друштва "Балкан" из Краљева и

- представници шумских газдинстава који управљају Парковима природе "Златибор", "Радан" и "Голија".

На скупу је било речи о томе да ли се Резерватом биосфере "Голија-Студеница" управља ефикасно и шта је све до сада урађено према Акционом плану Резервата биосфере "Голија-Студеница" (2016-2020), који је прихваћен од стране Међународног координационог савета за резервате биосфере у Паризу.

Учесници су предложили шта све треба урадити у наредном периоду како би подручје Голије задржало тај статус приликом провере од стране UNESCO Саветодавног комитета за резервате биосфере 2025. године.

Део Парка природе "Голија" добио је 2001. године међународни статус Резервата биосфере "Голија-Студеница" (површине 53.804 хектара на подручју општина Ивањица и Краљево) и постао део UNESCO светске мреже резервата бисофере. У свету тренутно има свега 686 резервата биосфере у 122 земље.

Преузмите презентације: