URBforDAN пројекат

URBforDAN пројекат представља партнерство које води рачуна о шумама које се налазе у градовима и у близини градова.

Град Љубљана - Европска зелена престоница 2016. - окупила је као партнере седам дунавских градова како би међусобно разменили искуства и увели нове стандарде у одрживо управљање шумама у граду или у близини града (УПФ).

Пројекат URBforDAN има за циљ управљање и коришћење шума у граду или у његовој близини као природног наслеђа у Дунавским градовима како би се одговорило на стварне потребе и изазове заштите и управљања природним наслеђем у градовима ради побољшања корисничког искуства и квалитета живота. Намера партнерства је да омогући боље коришћење шумских подручја која су изузетно важна за спорт и рекреацију, образовање, опуштање, одрживи туризам и друге садржаје за посетиоце.

Пројекат URBforDAN траје од 1. јуна 2018. до 30. новембра 2020. године. Партнерство ће настојати да побољша управљање УПФ-ом и да га подигне на знатно виши ниво.

Пројекат се бави одрживим управљањем природним наслеђем и доступности услуга културног екосистема УПФ-а, узимајући у обзир читав низ релевантних услуга екосистема. Посебност пројекта представља приступ у контексту заједничког развоја интегрисаних планова управљања који су израђени посебно за УПФ подручја. Пројекат ће се зато фокусирати на сарадњу између кључних актера (локалне јавне власти, управљача шума, власника шума, корисника УПФ-а и посетилаца, стручњака, невладиних организација, …), посебно на њихово активно учешће у пројектним активностима и акцијама. Такав приступ ће такође бити основа за припрему међународних смерница и за пренос добрих пракси у друге европске градове.

Партнери на пројекту:

Градови:

* Град Љубљана (водећи партнер),

* Град Беч – Општинско одељење 45 - Управљање водама (Аустрија),

* Општина Будимпешта (Мађарска),

* Град Загреб (Хрватска),

* Град Београд (Србија),

* Град Клуж-Напока (Румунија),

* Град Ивано-Франкивск (Украјина).

Организације и компаније:

* Словенска шумарска служба (Словенија),

* Budapest Horticultural Private Limited Company Fokert (Мађарска),

* Хрватске шуме (Хрватска),

* Јавно предузеће за газдовање шумама “Србијашуме” Београд (Србија) и

* Удружење Града Клуж - Румунија.

Придружени партнери:

* Град Праг (Чешка Република),

* Град Подгорица (Црна Гора),

* Министарство просторног уређења, градитељства и заштите околиша Кантона Сарајево (Босна и Херцеговина) и

* Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду - ФАО (Италија).

Укупна вредност пројекта за све учеснике је 2,788,566.61€, а износ суфинансирања из фондова ЕУ је 2,370,281.58€ (ЕРДФ, ИПА, ЕНИ).

Партнерство пројекта URBforDAN има за циљ и да анимира кључне актере у Дунавском региону, али и чини корак даље са успостављањем УПФ Дунавске мреже. Мрежа је створена уз помоћ придруженог партнера ФАО-а са намером јачања сарадње између кључних актера, како би се осигурала правовремена размена знања, најбољих пракси, ширења и преноса резултата пројекта и омогућила даља капитализација.

У облику виртуелног простора, информације су доступне на адреси (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/urbfordan), (https://www.facebook.com/Urbfordan) и инстаграм профилу (https://www.instagram.com/urbfordan/).

На територији Србије, Авала је изабрана за подручје за које ће се пројекат URBforDAN реализовати, јер се налази у непосредој околини главног града.