Јавно предузеће "Србијашуме" газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 889.691 хектара.