Драги пријатељи наши посетиоци,

Јавно предузећe за газдовање шумама "Србијашуме", Београд трећу деценију негује и унапређује шуме у Србији. Традиционално и већ на први поглед логично, само име представља симболично спој два велика добра: Републике Србије и њених шума.

На бригу и управљање поверено нам је, уз воду, најдрагоценије добро сваке земље, шумско благо наше Србије! Газдујемо на одржив начин шумама, шумским земљиштем, ловиштима, рибарским и заштићеним подручјима, па је приоритетан задатак очување и унапређење тог, у свету већ врло ограниченог природног ресурса.

ЈП "Србијашуме" је савремена, европски профилисана компанија која спроводи стратегију интегралног газдовања шумама и шумским подручјима, засновану на одрживом развоју.

Шуме доприносе ублажавању климатских промена, складиштењем угљеника у шумској биомаси (стаблима, гранама, лишћу, корењу, као и земљишту) и производњом кисеоника. Шуме смањују растуће глобално загревање. Шумама Србије се одрживо газдује на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка разноврсност, способност обнављања и виталност, чиме се у садашњости и будућности обезбеђује испуњавање економских, еколошких и социјалних функција шума, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима.

Одговорно управљамо државним шумама и шумским земљиштем доприносeћи бржем руралном развоју Србије и здравијој животној средини.

Значaјан део активности ЈП "Србијашуме" усмерен је на повећање свести људи о неопходности очувања и увећања шумског фонда, повећања популације дивљачи и заштити животне средине, јер национално богатство можемо сачувати и повећати само заједничким снагама.

Шума је као и здравље, кад га изгубиш схватиш шта ти значи. Као део природе, шума не чини чуда, али са многобројним и разноврсним биљкама благотворно делује на људско здравље.

Шуме су основа живота и за човека најздравија и најчистија средина. Нема хармоније у човеку без уласка у хармонично јединство са шумом. Вратимо се природи и шуми !

Придружите нам се, пођите са нама у свет здравља!

Бројке су прецизне и моћне, али слике се претварају у сећања. Свако дрво је један цео век. Да би стасало потребна је цела једна младост. Зато мисија ЈП “Србијашуме” и јесте најсличнија животном циклусу и току: одабрати и засадити семе, брижљиво одгајити младицу, пронаћи јој право место у природи, засадити је у шуми, наизглед оставити, али заправо и даље бринути о њеном расту и опстанку. Све до времена када треба да уступи место новим, младим стаблима.

Развојне функције су дугорочан и комплексан процес који се остварује синергијом стручњака и шире друштвене заједнице.

Сачувати лепоту није нимало лако, али је баш та лепота оно што надахњује и чини тако одговорним њене чуваре.

"Србијашуме" су чувари будућности!

Будите у дијалогу са нама! Уважићемо ваше предлоге, јер желимо да вам наш рад користи. Шуме су доступне свима.

Др Предраг Алексић,

вршилац дужности директора

ЈП "Србијашуме"

Природа нас спаја

Име "Србијашуме", традиционално и симболично, представља спој два велика добра - Републике Србије и њених шума. Природа Србије је богата и скоро трећину њеног пространства, око 2,7 милиона хектара, прекрива листопадно и четинарско шумско благо.

детаљније ...