Поштовани посетиоци,

пред вама су основне информације о Јавном предузећу за газдовање шумама "Србијашуме" Београд.

JП "Србијашуме" су савремена, европски профилисана компанија која спроводи стратегију интегралног газдовања шумама и шумским подручјима, засновану на одрживом развоју.

Шуме доприносе ублажавању климатских промена, складиштењем угљеника у шумској биомаси (стаблима, гранама, лишћу, корењу, као и земљишту) и производњом кисеоника. Шуме смањују растуће глобално загревање. Шумама Србије се одрживо газдује на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка разноврсност, способност обнављања и виталност, чиме се у садашњости и будућности обезбеђује испуњавање економских, еколошких и социјалних функција шума, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима.

Одговорно управљамо државним шумама и шумским земљиштем доприносећи бржем руралном развоју Србије и градећи здраву животну средину.

Значaјан део активности ЈП "Србијашуме" усмерен је на повећање свести људи о неопходности увећања шумског фонда, повећања популације дивљачи и заштиту животне средине, јер национално богатство можемо сачувати и повећати само заједничким снагама. Придружите нам се, пођите са нама у свет здравља!

Заменик генералног директора

Игор Брауновић

Природа нас спаја

Име "Србијашуме", традиционално и симболично, представља спој два велика добра - Републике Србије и њених шума. Природа Србије је богата и скоро трећину њеног пространства, око 2,7 милиона хектара, прекрива листопадно и четинарско шумско благо.

детаљније ...