Јавно предузеће "Србијашуме" газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 894.766 хектара.

|| Детаљније