ЈП "Србијашуме" санирало клизиште у Команди Бригаде везе Војске Републике Србије

У склопу реализације пројекта "Једно дрво за једног ратника", 10.4.2017. године, изведени су радови на санацији клизишта у Команди Бригаде везе Војске Републике Србије, испоставе на Церу, у близини села Текериш.

Свој допринос су дали припадници Бригаде везе Војске Републике Србије активним учешћем у рашчишћавању терена и садњи садница багрема. На овај начин су се прикључили акцији обележавања традиције битака српске војске из Првог светког рата и дали свој допринос реализацији пројектних циљева.

Радови су изведени на површини од 0,3 ha, приликом чега је посађено 750 садница багрема за потребе санације активног клизишта, које угрожава војне објекте.