Одржан годишњи састанак ИДП службе

У просторијама Института за шумарство – Београд 6. фебруара 2018. године одржан је редовни годишњи састанак Извештајно дијагнозно прогнозе службе. Састанку су присуствовали представници Управе за шуме, самостални референти за заштиту шума из шумских газдинстава ЈП "Србијашуме", представници националних паркова и манастирских шума. Институт за шумарство – Београд и Институт за низијско шумарство и животну средину – Нови Сад презентовали су извештај о реализованим активностима за 2017. годину као и план рада за 2018. годину из области дијагностике штетних организама и заштите здравља шумског биља.

Презентацију можете преузети овде.