ЈП „Србијашуме“ извршило санацију осушених градских шума и подигло хортикултурни парк у општини Лучани

На иницијативу Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Управе за шуме, ЈП "Србијашуме" је у периоду од 29. до 31. марта уклонило заостала стара осушена стабла дуглазије и клена у строгом центру града уз степениште, које води до насеља Нова Колонија и Стара Колонија на територији ГО Лучани.

Након тога је извршена припрема терена за оснивање градске шуме. Уклоњено је жбуње, коров, извршено равнање терена и испројкетоване су стазе за шетњу. Имајући у виду да ће ова шума служити пре свега за одмор и рекреацију локалног становништва, извршен је одабир врста за садњу и технологија оснивања шума.

Након тога је засађено 1500 комада шумских садница: смрче, лужњака, дивље трешње, негундовца, млеча и јавора.

У садњи су учествовали предстaвници Министарства правде – ОЗ Чачак, предстaвници локалних градских јавних предузећа, представници општине Лучани, волонтери организације "Лучани у срцу" и представници медисјких кућа: РТС, Галаксија, Лав ТВ, Глас западне Србије, радио Д и др.

У склопу ове акције је представник ЈП "Србијашуме" одржао школски час о значају пошумљавања у Средњој школи "Драгачево" и у школском дворишту заједно са ученицима и наставним особљем посадио 15 садница лишћара и четинара.

ЈП "Србијашуме" је Градској општини Лучани испројектовало и поклонило један хортикултурни парк са 70 садница.

ЈП "Србијашуме" се кроз овакве и сличне акције залаже за подизање свести о заштити животне средине на различитим нивоима и тако постиже већи степен разумевања и интересовања код шире јавности. Унапређење животне средине не може бити ефикасно без активне сарадње целог друштва. Ово је свакако једна од важнијх делатности предузећа у будућности, а оваквим акцијама предузеће је практично показало да је у стању да испуни и ту функцију.