Сто година пошумљавања и 118 година постојања Шумске управе Ваљево

У четвртак, 5. јула ове године, на Маглешу - ШУ Ваљево - ШГ "Борања" - Лозница обележена је стогодишњица пошумљавања и стоосамнаест година постојања ШУ "Ваљево".

Од 1900. године, па до данашњих дана на подручју ШГ "Борања" пошумљено је око 6.000 хектара.

У последњих 10 година засађено је 900.000 садница, односно пошумљено 722 хектара.

За 2018. годину планирана је садња 266.000 садница, са којима ће бити пошумљено 134 хектара.

ШУ Ваљево почела је са радом 27. јуна 1900. године, а исте године и Шумска управа "Лозница".