Семинар из планирања газдовања шумама

Одељење за планирање газдовања шумама ЈП "Србијашуме" ове године пети пут реализовало је семинар: "Унапређење рада на пословима израде основа газдовања шумама". Семинар је одржан у хотелу "СтарA" на Старој планини у три групе од 11-19.05.2017. године. На семинару је учествовало четрдесет осам инжењера шумарства из шеснаест шумских газдинстава, Бироа за планирање и пројектовање у шумарству, Управе за шуме, Шумарског факултета и Генералне дирекције.

Прва целина је била унапређење обраде и контроле унетих теренских података, као и израде приказа стања, планова и разних прегледа кроз презентацију програма "Програм за контролу ОГШ" (аутор Мирјана Стингић, дипл.инж.шум., самостални референт за базу података).

Друга тематска област је била, контрола и усклађивање катастра, и различити аспекти примене ГИС-а у планирању газдовања шумама (Ненад Марковић, дипл.инж.шум., самостални референт за ГИС).

Трећа тематска област је била унапређење израде текстуалног дела основе газдовања шума. О актуелним проблемима презентацију кроз разговор и дискусију је имао помоћник извршног директора др Братислав Кисин, дипл.инж.шум.

Представници Управе за шуме Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Радивоје Каурин, Новица Милојковић, Драган Рељић и Марко Остојић су својим присуством и учешћем додатно дали на значају и обогатили садржај самог семинара.

У складу са временским приликама организован је и одлазак на терен на карактеристичне и интересантне локације са планско-шумарског аспекта, као и посета визиторком центру "Врело".