Презентација система видео надзора шума у ЈП "Србијашуме" Београд – Шумском газдинству Пријепоље

Дана 18.02. 2016. године, у просторијама Шумског газдинства Пријепоље одржана је презентација система видео надзора шума у ЈП "Србијашуме" Београд – Шумском газдинству Пријепоље.

Успостављени систем видео надзора представио је Горан Посркача, начелник Одељења за ванредне ситуације у Пријепољу, при Сектору за ванредне ситуације МУП Србије.

Презентацији система видео надзора присуствовали су: представници МУП Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Пријепољу; представници Полицијске управе у Пријепољу; представници Безбедносно информативне агенције; представник тужилаштва: Љубиша Драгашевић, виши јавни тужилац у Ужицу и заменик апелационог тужиоца; представници Министарства пољопоривреде и заштите животне средине, Управе за шуме: Срђан Ковачевић, шеф Одсека републичке шумарске и ловне инспекције и Јасминка Диздаревић, републички шумарски инспектор за подручје Пријепоље и Прибоја; Милош Срећковић, председник Надзорног одбора ЈП "Србијашуме", в.д. директора др Предраг Алексић, Гордана Јанчић, извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине, Милан Баранац, директор ШГ Пријепоље, Александар Шалипур, шеф ШУ Нова Варош, Бранислава Марић, шеф ШУ Прибој и Гордана Матић, правник из ШГ Пријепоље.

Пројекат успостављања система видео надзора шума на подручју општине Пријепоље, реализован је у оквиру Adriatic IPА пројекта прекограничне сарадње, за који су заједнички аплицирали МУП Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу и ЈП "Србијашуме" Београд, ШГ Пријепоље. Вредност пројекта је 477.800 евра и Влада Републике Србије учествовала је у пројекту са 15% од укупних средстава. Сврха успостављеног система видео надзора, који је први оваквог типа у Србији, јесте да се брзо открије (дедектује) шумски пожар, место појаве шумског пожара и да се брзо угаси шумски пожар још док је у почетној фази. Шуме на подручју општине Пријепоље, посебно шуме на граници са Црном Гором, су јако угрожене по питању шумских пожара и у прошлости врло често се дешавало да дође до преноса и ширења шумског пожара са територије Црне Горе на вредне четинарске шуме ШГ Пријепоље. Успостављеним системом видео надзора, кога чине три камере постављене на стубним местима на Битовику, Каменој Гори и Кошевинама и софтверски систем праћења у згради Одељења за ванредне ситуације и згради ШУ Пријепоље, покривено је око 75% територије општине Пријепоље и систем видео надзора имаће велики значај не само за заштиту шума од пожара, већ и за заштиту шума од других противправних радњи (бесправне сече шума, шумске крађе, ловокрађа и др.).

Презентацији система видео надзора присуствовали су и представници електронских и штампаних медија на националном, регионалном и лоалном нивоу.